Metrolife baner

Güneydoğu ekonomisinin nabzı Şanlıurfa’da atacak

Şan­lı­ur­fa eko­no­mi­si­nin yıl­lar­dan bu yana en büyük ek­sik­lik ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği fuar mer­ke­zi, Şan­lı­ur­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu ni­ha­yet ha­ya­ta ge­çi­yor.

Güneydoğu ekonomisinin nabzı Şanlıurfa’da atacak
  • 19-02-2018 16:48

AZİZ BUDAK/ŞANLIURFA OALY

Baş­kan Nihat Çift­çi’nin önem­le üze­rin­de dur­du­ğu ve en iyi pro­je­nin or­ta­ya çık­ma­sı için Bü­yük­şe­hir tek­nik ekip ça­lı­şan­la­rı­nın tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki fuar mer­kez­le­ri­ni ye­rin­de gö­re­rek tas­la­ğı­nı çı­kar­dık­la­rı Şan­lı­ur­fa Fuar Mer­ke­zi, ta­nı­tım ve or­ga­ni­zas­yon­da büyük bir ek­sik­li­ği or­ta­dan kal­dır­mış ola­cak. 
Mer­ke­zin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek yet­ki­li­ler­den bilgi alan Baş­kan Nihat Çift­çi, amaç­la­rı­nın Şan­lı­ur­fa’yı viz­yo­nel pro­je­ler­le ge­le­ce­ğe ta­şı­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 


Ça­lış­ma­la­rın 11 Nisan Urfa’nın Kur­tu­luş yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri­ne ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Çift­çi, “Yük­le­ni­ci fir­ma­mız plan­la­nan prog­ra­mın­da önün­de gi­di­yor. Fen İşleri Daire Baş­kan­lı­ğı Yapı Kont­rol Şube Mü­dür­lü­ğü tek­nik ar­ka­daş­la­rı­mız da sü­rek­li de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor­lar. İnşal­lah mer­ke­zi­miz 11 Nisan Urfa’nın Kur­tu­luş gü­nü­ne ye­tiş­ti­ri­le­cek­tir. De­tay­lı ve tek­nik ka­pa­si­te­si yük­sek bir proje or­ta­ya çıktı. Urfa, artık bir fuar mer­ke­zi­ne ka­vu­şu­yor. Fu­ar­lar ye­ni­lik demek, ima­lat­la­rı takip etmek demek, şehre gelen üre­ti­ci­le­rin sergi aça­cak­la­rı şe­hir­le aynı za­man­da ti­ca­ri ola­rak ile­ti­şim kur­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak­la­rı mer­kez demek. Biz buna ina­nı­yo­ruz” dedi. 

ŞAN­LI­UR­FA FUAR MER­KEZİ
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı des­te­ği ile mer­kez Ka­ra­köp­rü il­çe­sin­de ya­pı­mı­na devam et­ti­ği Şan­lı­ur­fa Fuar Mer­ke­zi, 80 bin met­re­ka­re­lik alan üze­rin­de ku­ru­la­cak olup, 14 bin met­re­ka­re­si ka­pa­lı alan­dan olu­şu­yor. 670 araç ka­pa­si­te­li oto­par­ka sahip olan fuar mer­ke­zin­de 30 bin met­re­ka­re ka­pa­lı ala­nıy­la din­len­me alan­la­rı, kon­fe­rans sa­lo­nu ve hol­le­riy­le fuar or­ga­ni­zas­yo­nu­na ka­tı­la­cak olan fir­ma­la­ra hiz­met ve­recek. Fuar mer­ke­zi in­şa­atı­nın kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için ça­lış­ma­lar hızla devam edi­yor.HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER