Metrolife
Celal Çİftçi Aslml
r"> er Ara"fix-scree-="fa fa-ttegori"> r"> el="30"><" href="javvoid(0)asc )asiaotegori"> r"> r"> er Ara" class=ttps:/lasslnopa-us TWEETL0">Btegori"> iv>
u">
u"> >v> > /a>Ytegori"> el="30"><" href="http://www.sanliurfaoankNA SAYŞAory" >
  • e
  • /a>Ytegori"> el="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar">Yory" >
  • e
  • /a>Ytegori"> el="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyi1977>ontent="HüseyiAory" >
  • e
  • /a> er Ara"curr yazYerelden haberi olmayanın genelden haberi oABER<tegori"> / </ul> / v> Ytegori"> u"> <div class="clear" u"> <div!--mkategori"> > </ul> /a>YAory" ><li classcar">r-assa-us 07.06.2017 ><a>Ytegori"> </ul> u </div> uv> <div class="clear" u"> <divdiv idspo yategori"> / er Ara" lefypes" re="f="g-olr ful: 15pxpesscript src="http://www.sanliurfaolay.com/images/users/-250a16cd473c92bf1 <img15idt ontent="Hüseyin GÜZEL h1>ontent="HüseyiA/h1>tegori"> /spamakk reeta d/csize: 18pxasiz<title>Yerelden haberi olmayanın genelden haberi oABspam>tegori"> /v> <divhref=-la-md-2 s <spamaer Ara" lefyp> Aory" ><li classenvel clopa-us el="30"><mailto:azarlar@ategori/sanliurfa">azarlar@ategori/sanliurfaSİYt A/spam>tegori"> u <ulsiv id=imagsshort-flat list-unkk red list-i//wne fr full-height"> r"> a>Y <a target="_blank" href="javasiao er Ara" class="fa fa-opa-usSİY><a>Ytegori"> /a>Y <a target="_blank" href="javasiao er Ara" class="fa fa-ta-usSİY><a>Ytegori"> /a>Y <a target="_blank" href="javasiao er Ara" class="fa fa-google-plSİY><a>Ytegori"> </ul> u </div> uv> <div class="clear" u </div> iv> </dr"> v> <divdiv id"foay"imu-t="_blan <p>                    Yıl./s öt=e bir n-guz radyo <=".mer'da konuk ziyrfuneristygö liswne <=".m yapımcıter – eeeeeee…!  Eflam_m. yar olmkurbamabay".mer.lt=r olmctiahli | Herklamen   ğiku------…! Pııııııığğ ….! ziyp  kn dcek miyiz ….?  Din-gukfunlmaö lisw konuğuna  kurbamabay".meryla ilgili   Sorusunu  yötelion, bir n-guz radyo  <=".m yapımcıteri olmsorucolberizetkli  aknt=erignıi .</p> <p>             Blame bunun üzu-ne veViziin M. AgorCevhu-’yi  layyarinin-guz d> olmçant=şef=".er'a n ,mçant=şerizesel./ser'a n pukça ="Ararn hduğundamaköz d/cim . yapırge ontea dmaö üşfa e  d> olmsiid= plamu-nnlmyüksukfbednınn hduğunu ,mblimembl olmkuruluş./ser birlesi  emadcedeVi klami aile yaker'./ser'a mçant=şırmaöss:/diku-mak, l ol sahada i nk maü liğin habdamakiid= ozmçant=şk mn-guz d> olmçant=şef=".er'a n  sizik veakönük koraten hariniçant=şsinizoru'da puk./ser'a mkö rem_m.         </p> <p>            Bu uyguick etim e z ıcı uzun süktiimbl olm"tosu ser'a n madıAramaö ülmekte . Buda  kat="in-mbl ol  nte/ga ser' yokluğuna yol açsin . Oys>Vi ulusaltbl olml ol aücünümn-guz d> oldamaahabn dır. Ayserca  sevin-li, ğitimi, bilgillamirimi, düşündürücü,  div iu-n yokluğuna, l parigas,ğs yapıştır, koer., ucuzYereldciiğe yol açsin . To-gomun erint=ş bilgillafa nnköz konusu. </p> <p>            Y<tittbl ola cid-6ystylokum, onşvik kaps.mer'da oere oazetaln işçizyoumak id= plamfbednĠu-nnlmömenfa emaöss:/yrfkoer.nt=k gibi, köz konusu  gerçukfsahada çant=şsin oere n-guz d> olmdivsizciu-nn n, bu kaps.ma =nt=n="./ser'a n  n-g e bir kari oerr="Arayac zre e("cktey_m. Bö recn, gerçukfsahada  çant=şre n-guz d> olm"tosu ser'a n z ıcınt=Arams="Aereır. Vede, koratençant=şk pozislarundamakur olmerş oeunacak.Hünümbir mudivirzik  kaçiniçant=şk zetklinnkln bulmuş oeur . Şuan  kamuya rfbednsiz hwz < zirfkuruluş./sermaarl olda, n-guz d> olmn-gaahabn dır.  V-g isaukfbu nss:kfsay e, oo-gomun erere ,erint=ş ,kirzi,Yereldaahab akerşramda durmuş oeacak.   Dahamda   ötemlisw, n om Vizo e(le  /imageaahab, bir dürüm ciğer titlehremada  sln bulur.   S otbl olmkartımda oazeır s . Ayeı zr/gada bu ivsaınn hre uivmi kurum sda bl olmdivsizciiğinyapre bl olm"tosu ser'amdafsa otbl olmkartımoazeık hakker veg ifa nnn-g e bir karirn hsrign/im.</p> <p>           Karu üzu-ne veViziin M. AgorCevhu-, “Y-g e aüteg bir düşünce.lt=leız bl olmcçiystu- d= k gö üş kara oeı bize ulazetır ol s, bizign/iğimakyapaber haime oz” ndi.    Bizunnüy n hduğumuzYn-guz d> olmdivsizcisi   Tahir üsLEBAK,ğamil üsLER, Veyume POLAT,ğ=". KAPAKLI,rCe alt="CeFT="Ce  bazekga sermerimen ya nkmlalı dına =nacak ser d= k gö üş kara sereı ctiır oznt=kla btkliyoruz. </p> <p>   Enzeta Dndinina :</p> <p>                             n GÜZEL Yerelden haberi olmayanin- titlin habz</p> <p> </p> ubrazetesi"/> nd -AddT Buttln BEGINarch-box u"> <divmd- _scre6 n_tool="eveiv> </dr"> und -AddT Buttln ENDarch-box iv> </dr"> u"> titlyorum sopa-v> >tegori"> u"> <divcom"totsCssets yategori"> /v> <divrty="o>MAKALEYE YORUM YAZINa-v> >ttegori"> /v> <div="cl73ck_fa samlopa-v> >tegori"> u ="post" action="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyin-guzirgenelden-haberi-olmayanin-genelden-haberi-olm er Ara" clasct_ az yorum"keywocom"totpe="textg-adcaptscr-adspoaze" <form method="cept-screen" charset>tegori"> uv> <om"totCssess="co er Ara"yorumCovegyategori"> und -<YorumYaz>arch-box u"> <divyBsea v> Bsea>tegori"> u"> v> Wrnt=Com"totaber Ara"txtIn="container"> u"> umefAva aber Ara"umefAva apa-v> >tegori"> u"> v> N <mopa iswmpe="textiswmpe<script ty" placeİswmpeer Ara" <mFinıopa-v> >tegori"> u"> v> N <mopa <metemethy.com/aemethy.c<script ty" placeE-Pethy-Adads-k er Ara" <mFinıopa-v> >tegori"> u"> er Ara" class="clear" u"> er Ara"" tyogltegori"> u" tyree <metyorum"krowdiv710n G tyree ltegori"> a-v> >tegori"> ubrazetesi"/> u er Ara" lefypesscript src="http://www.sanliurfaoviewcaptscr/136383i-olm =ns" CAPTCHA dcurntyeywinkazetesi"/> u placeü lik Kaduola icon" type="textcaptscrk er Ara" <mFinı ml1idt <aptscrglttegori"> a a iconhwiirpe="textabna="fb:valueeti-olmaz/242 u"> <divbtnBsea>tegori"> ul="29"><" href="javasc abnagar"egy er Ara"btn ">yorumlaSİYtegori"> u-v> >tegori"> a-v> >tegori"> a-v> >tegori"> av> er Ara" class="clear" u"> <divv> Mss=gltegori"> u"> <divau u -wari-o ">Htitle Ait Yorum Bueunmr/gn dır....</v> > a-v> >tegori"> a-v> >tegori"> a- u"> <divse- s/jqgltegori"> <img src="http://www.sanliurfaolay.comcaptscr/loa-6 n55fa4azetesi"/> a-v> >tegori"> av> er Ara"au u -errme=ltegori"> <p><s alng>Diklay!A/s alng> Suç onşViz ziauk, n s dızeı, onhditkar, rahat ozmndimi, hakreet veaküfüryloktlem, nze="Araer.ıcı, küçük düşürücü, kaba, m rnf="./bk, ahlakr ayker o, kişizik hak serea zrra veg cakyamdafbenzu- nnt=zikunnloktlikunrfuoğefth=r türlüm=".i, hukuki, cezai, i">ricolbum ueuni oku-ğingör"egrf tit/ titu’e ai/cir.</p>tegori"> a-v> >ttegori"> a-v> >tegori"> u"> <div class="clear" u"> <divoth=rontenltegori"> u"> <divrty="o>tegori"> el="30"><" href="javasiYAZARIN DİĞER MAKALELERİSİYtegori"> a-v> >tegori"> u-v> >tegori"> u"> div iddineygeneldu=ltegori"> <ulctss-vertimd-2 sosyal"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyienc } u-e="id=mudyrezik>r-e="id=ndil /248siytegori"> /h2>07.08.2017 Encü} u e="id mudyrezt=klaryl="id ziy scr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyinihat-ci/cel-com/li-ateacel>ri-hic-d/ci/239-hategori"> /h2>04.05.2017 Nihatt="i/cl ÇUom/lı cteacçırg othlok d/ciscr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyifaruk-=eyine-krens="skga-istiyoruz/2097" tegori"> /h2>30.11.2016 Farukt="eyin’e Krenş Enkga i tiyoruzscr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyivl>ystion-besrip-berem_yzi-yomuel./eri-koro.co1id tegori"> /h2>30.05.2016 Vl>ystionfbesrip Blrem_yzi yomuel./eri koroscr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyibayyrezrra/hun-dogdu/955" tegori"> /h2>14.04.2016 Bayyrezrrangürfuoğdu!A/r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyierinis-la -lar"on-d="tr/906" tegori"> /h2>09.03.2016 Yrint=ş şofö myör"erfuöteondr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyiberliassarlabayannk -milautveVizli-gri- sp s yev/8olmaz/242 <r2013.01.2016 BELLİİH! AZARBAYANCAN MİLLETVEKİLLİ GANİRE PArfaYEVndr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyit(ek-is-ve-slamina>r-kaplasl -bit -bu-is/736" tegori"> /h2>1que1.2015 Türkar"ş veaklamina>r kapatıl ol... Eit bu iş!A/r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyit(ek-is-ve-slamina>r-kaplasl -bit -bu-is/7377>tegori"> /h2>1que1.2015 Türkaiş veaklamina>r kapatıl ol... Eit bu iş!A/r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyibusp rti"on-aday-bus dc} e-veVizn-habm/686" tegori"> /h2>14.10.2015 Bu P rti"on-AdurBu Seçs e VeViz Ohabmndr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyicom/csid="sthyn-yri"on-yaphref=".i/61id tegori"> /h2>20.08.2015Uom/ Siz Enzetann Gri"onlt=pırge=".ındr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyiategon-husunu-kul./eri>r-i tik>d=madalyanizgenni/556" tegori"> /h2>07.07.2015 alt= oeuşunu kul./eri>r i tik>dm="dalyanız enni ?ndr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyimudyrezik>r-e="id=nnc } u-s -ndil /5327>tegori"> /h2>23.06.2015 MUHTARLIKLAR İPTAL ENCÜMENLER MEN EDİLaseNa-r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyikonuk-evi e-konga s-kongk>erin/re475" tegori"> /h2>22.05.2015 Karuk zvi e konga s kongk>erin/ra-r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyicom/cbuys>-com/li-veVizlu-teozi/424" tegori"> /h2>28.04.2015Uom/ buys>Uom/lı veVizlu eozia-r20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyi"skgayin="fgil="skgayin="use | i-veVizlu-istiyoruz/37id tegori"> /h2>01.04.2015 Bnkgazt=k nğiz Enkgazt=k üte | i veVizu i tiyoruzscr20n Ytegori"> ><a>Ytegori"> /a>Yel="30"><" href="http://www.sanliurfaohref="./yazarlar/huseyibamna>r-ya-zimb