Metrolife
Celal Çİftçi Aslml
href="ht.ormtogesi"> itle="HaFmtoazesi"> itget="_blank"> class="fa fa-seonet> i> a> class="fa fa-seoyuriftrear i> a>Yitle="Hazarlar class="fa fa-seoenci> i> a> iv class="hape="eader">-fixed ylesh heba iv class="hatle" c> click="resrseeFebook.c(fbThumbfunbUrlfunbTle>6funbDcri) > a-til> i> PAYLAŞa> click="resrseeTtter.c(fbUrlfunbTle>6) > ic
iv id="hanel/1> iv id="tema3-heici">> iv id="tema3-heici">>-l"> iv class="hama3-heaer-metecay dddddv class="clbrderC ddddddddd> i> a> Yazarlar i> a> iv>k-ciftci/6-72Galek Çiftçi 6aclass="ak fa-tichevlin-rht"> i> a>
i> 12.03.2010ddi c/ ddddddddddddddddddddddddddddul> : 15pxnay="http://ajw.sanliurfaolay.com/images/geers/-d7bc14b9b3b167da39d8.jpg"> idth="2415 het="Lolek Çiftçi 6> yılın gururu… Mscrpasa aclass="ak fa-tienvelen- i> href="htmailto:ayurfa" @mynetom/u">ayurfa" @mynetom/ua> iciass="op fa-ticebook"> i> a> iciass="op fa-tiitter"> a> iciass="op fa-tiogle-plus"> a> > dddddddd: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Buakin yılı öti/ OLAYazetesi"> okkurduk.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Halkımz Kn guve seifizılınır">n guseii,isa clve lesimokulk iç&ccia=l; siyayu &ccia=l;ıktık.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Anc imeyarleri< t=nık&ccia=l;a nkınnı da t=nnı yds"u. &Ccia=l;eler de günbegün büyüyi e devamdiniyds"u.formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Günkuldu bleahladık. Gü&ccia=l;lüksi"e göğüs gerdik. Snkınnır">aisart.dik. Ylımadık er : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px >  

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Oy Gazetesi" n sikuruluşunun erkılın gkin günümüze sektıınmz K zanse leedittiğ-mi iyayu göe('klve bu güend"e kakir gel('klbiznd" i&ccia=l; siövüe&ccia=l;uveeicclve ruru/ kaynın.formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Aer : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px GaRabb-mi siinarleclve fizteh-n desteğ- er< beşılın gereba bırektık.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Biznd" i&ccia=l; sionl" alve ruru/ alge&ccia=l;en bir beşılın arkamz Kda bırekırkn mz K ve sentDteh-mi r< kutuadık: 0px .fosoling/ : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Yalz Kebir yaibir etleshr kazandırdıın gibi n gı da hurnd : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Hacat nahi&ccia=l;bir etle kayurkulkuyds. Bugüend"e gel('kte biznd" i&ccia=l;-n elbitt< kayurkulkadı.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Bir zanser">azetesimi sivaakuluşu i&ccia=l; sieşimlve b : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px O zanser">aikokkişiynik: 0px .fosoling/ : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px ispasitleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 10pt; vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px A RebugüeibiDtehi/ kişi.formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px O zanse bizazetesi blhibiynik.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Bugüe hreepiz." bu gete-mn siblhibinem." ve bu geciahreepimi sigeci | uldu. Mutuuyu" ve bu mutuuluğu i ideğn mz K alpaylaşmaam_ da ruru/ uyu".formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px >  

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px ispasitleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 10pt; vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px İşte bu 5ılı gereba bırekurp 6.lıa rartrk : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px GaOLAYazetesi"> onnrgs">n mz n dalve etllerrrnd< leekır">n bulunse ve OLAYazetesi">itemisarr< ilga cldüztDtem"r< İyapasis">ai t=kakişl">n mz za,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Gazete Mmi < imeğ- ge&ccia=l;en ber-m ax/nsl">n mz za,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px OLAYazetesi"> on,reer bis" bisbis"nd : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px OLAYazetesi"> e Hukukokliu"mdaldesteklvert. Avuleedt=kakişl">n mz za, yrne zete Mmi sibon ht=i okamasnız iblğl"yasisatbaacz it=kakişl">n mz za ve yarn gusığın kıűnıiboğuğu dimedn mz za OLAYazetesi"> oki li"e : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px zete Mmi < imeğ- ge&ccia=l;en bu t=kakişl">n mz za ruru duyduğumuzu ty>n cRebhurrenuiçstiydsum. Eşimllal Ç&Ccia=l;İFT&Ccia=l;İ ve k : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Gecimi bi lilpaylaşse ve rt.k leeanformnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px GaSaln Vt=imi Nus" OKUTkNA,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px anlıurfa OlB"rmz K Dr.A. Eşf=" FAKIBABAYA,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Harrse Ütiverte"> | Rektörümüz Halil MUTLUYA,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px K">aköprü B"rmz K Av. Niheed&Ccia=l;İFT&Ccia=l;İYE,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Harrse B"rmz K Mehtho ÖZYAVUZA,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Ve değk-ctişl">n mz za, Saretianey=alanasşkıl">n mz za, Savil Tous"m Örgüeri/?asşkıl">n mz za, Değn mz za, Saygıdeğn mz Ka destekli"-nd aili | ul">akaetükrsem_>n mz Kz ibunuydsu".formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px GaOLAYazetesi"> onnyılı kutualar">z ii&ccia=l;-n düztDtenn mz Ka ty>n cRemüteşekkis"".formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px GaVe diydsuz ki,formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Biznd" OLAYazetesi"> aili | ul">akai li"lil&ccia=l;okibüyüklbir ailiy"".formnt/dirpasa : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Egui Ysari dimiydsuz. A Re : 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px Ve OLAYazetesi">rr< umak ya devamddiydsuz.formnt/dirpasa

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px >  

: 0px l-mor: rgb(0, 0, 0 : 18px > : 0px ispasitleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 10pt; vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px irm-aa-tchfoih-al,helve=al",nlisearr" itleshfobds"er: 0px outurne: 0px rm-awsize: 13.3333320617676px vty=al" -t=ign: se hurne; rehg-g: 0px dding">: 0px EstDtikr< lesln… ddddddddddddibr _toolx"> div> MAKALEYE YORUM YAZINi>v ca s">- i>v ca 5/>ass="opntainct_rm metalesiydsumid="sem/unt.oname="keg-recaptars-respoetl"ethod="post" acticept-arset="utf-8"/>a >ass="opydsumCover" -> l="cav cB"> a C/unt.o/>ass="optxtInr"> v ca v ca iass="opnam-Field i>v ca v ca t="LoCAPTCHAusecurity coba 5// a e="cak iesigdaker"lass="opbtng w">ydsumlaa>v ca v ca v ca Her-me Ait Ydsum Bulunmansctidır....i>v caddddddddddddddddddddi>v ca v ca rm> ddddddddddddddddiv class="hase-pee-nta// if" v ca n , kişitik h im_>n na zaraakvericclya dRebhnz< İne">tikrp/ v ca v ca iv class="haear"> YAZARIN-DİĞER MAKALELERİa>v ca i>v ca iv cl="cama3-henikeyaber/2rv k-ciftci/6-nnli-y14.09.2017 İnnli, yh2>a>v k-ciftci/6-blis-ve-" llhinabelifes>-ara>rndile-sa">s9"536Ga 13.09.2017 İblis ve A llh'ln belifes> t=asnıdileiblviş...i>h2>a>v k-ciftci/6-seyean- k--nnliinakarethoe-kakir-suren-sa">si9"533Ga 12.09.2017 Şeyean er< nnliln kırethoe klkir sü"en blvişı...i>h2>a>v k-ciftci/6-hzer"maka>s"si9"531Ga 11.09.2017 HZ.ADEM KISSASI ...i>h2>a>v k-ciftci/6-t"en"en-lokomof_1e/2463Ga 24.07.2017 T"en"en, Lokomof_1e...i>h2>a>v k-ciftci/6-zaf-metumabelim_>in/237>Ga 18.04.2017 Zaf-m tüm belim_>n n...i>h2>a>v k-ciftci/6-takke-dustu-ve-k-hary"uaku8"342Ga 03.04.2017 Takkeidüştü ve kh2>a>v k-ciftci/6-inanci-kunlian-aziz-milllecmi -sart.ise-devam-iniyds/1077Ga 25.07.2016lanancz iKuşlian Aziz Milllecmi , Dart.iş’e DevamdEdiyds…a>v k-ciftci/6-kirbiye-kirbi-nsart.-bir-millle/107>Ga 20.07.2016Dirbiye Dirbilansart. Bir Millle...i>h2>a>v k-ciftci/6-hacli-zihnarle-peoj"r< -ve-isbirtikci>eri/106>Ö 22.07.2016 Haçsl zihnarle peoj"r< ve işbirtikçi>eri...i>h2>a>v k-ciftci/6-" llh-irer"s>-yaym_>i-degstiri29823Ga 13.01.2016 A llh irer"s>iyaym_>n değ-ştiri2…a>v k-ciftci/6-i e-ile-seyabirileydsum/816Ga 09.01.2016 Si < ikokşey bırekıydsum…ddddi>h2>a>v k-ciftci/6-ya-t=iabenli-hersyrn-ac-evde-yiyecik-yak/70>Ö 29.10.2015 \'Y eAli\' Hanli, Hürsyrn aç, evde yryecikiyak..di>h2>a>v k-ciftci/6-agyurrn-eyannliu">-agyurrn/521Ga 16.06.2015 Ağl"yln ey nnliu">! Ağl"yln.di>h2>a>v k-ciftci/6-yilse i-kutuasal_>i/312Ga 31.12.2010d“Yırbişz iKutuasal_>ı”i>h2>a>v k-ciftci/6-isl"m-ki-kaki on-erki/311Ga 12.12.2010dİsl"m dRekaklnln erkn i>h2>a>v k-ciftci/6-gecmsten-gunumuze-kakin/31 h 30.11.2010 Geçm-şten günümüza>v k-ciftci/6-hosry"u"en-uzak-bir-tous"m-ne il-se _>ili-rlabiliraka/30>Ö 30.10.2010 Hoşgö"ü"en uzaklbir tous"mamesnl seşl>n sl rlabilir ki.i>h2>a>v k-ciftci/6-turbli-sare i-bir-samgimisar/308h 06.10.2010 Tü"bli iretiabir imgimisar?i>h2>a>v k-ciftci/6-eer-se inakey=a-sahibi on-nikili-bir-agaci-rlac i/307Ga 30.09.2010 H-m Basnıeka=nıiblhibin sinikililbir ağ"cz irlac i…a>v k-ciftci/6-" llh-kulunu-ne il-zikriner/306Ga 18.09.2010 A llh kulunuamesnl zikrineri>h2>a>v k-ciftci/6-milllecnakey_>ir"mokrs inon-zaf-mi-rlku8305// 13.09.2010 Milllece leraan ,D"mokrs inon zaf-m| uldui>h2>a>v k-ciftci/6-f="ersedumua-sansactin-ak-pey=a-cikac i-degl8304h 07.09.2010 R="ersedumuaiblndıctin AKaney=açıcac i değ-l…a>v k-ciftci/6-surrn-se sekanima8303Ga 06.09.2010 Saln sşsekan">m’a…a>v k-ciftci/6-kakir-geci inon-onimi8302Ga 03.09.2010 Kakir Geci inon öaimi…a>v k-ciftci/6-yi il-elbise8301Ga 02.09.2010 Yeşil Elbisei>h2>a>v k-ciftci/6-f="ersedum-ninir/30 h 31.08.2010dR="ersedum ninir?i>h2>a>v k-ciftci/6-ka>s"kin-s).se-nnliuik-rlku-mu8"9>Ö 30.08.2010dKı>s"kin s).se (nnliuıc öldü mü) ?i>h2>a>v k-ciftci/6-itibar-mal_m>-yaksa-thlaka-mi-rlmali9"98h 29.08.2010dİtibarisalamz iyaksa thlaka mz irlmalı?i>h2>a>v k-ciftci/6-resulu llh-sa"-ef26.08.2010dR=sulu llh (s.a.v) Efh2>a>v k-ciftci/6-bu-ne-sabd23.08.2010dBu nikşabda>v k-ciftci/6-tutulmayas-bir-gunlui-y"ucun-sevabi9"95// 23.08.2010dTutulmayaslbir günlük y"ucunusevabı…a>v k-ciftci/6-dayasilmaz-sac il_>ki-y"uc9"94h 21.08.2010dDayasn smazusnc il_>ki Oruç…a>v k-ciftci/6-rahtho-urr-rasazan9"93Ga 18.08.2010dRahtho tyz iRasazani>h2>a>v k-ciftci/6-blnliurf"ki-guz< glh-degsikriga-sy"un-mu-ntzumamu8"92Ga 16.08.2010danlıurfa O’dRegüz< gâh değ-şikriğ- sy"un mu? Çözüm mü?i>h2>a>v k-ciftci/6-hos-gelki eyaseh>i-rasazan9"91Ga 14.08.2010dHoş Gelki ,Ey Şeh>iiRasazan!foh2>a>v k-ciftci/6-r-maatakensali9"9 h 26.07.2010 B"maat Kansalifoh2>a>v k-ciftci/6-rot_m>z-falistin-ne-"ci-kurrace"-mi 8">>Ö 01.06.2010 Rot_mnz Falistin de "cz ikururpm_>n mnz.i>h2>a>v k-ciftci/6-ret_m>m-iccn"e-eepim>z-birer-yayetutturduk8">8h 28.04.2010 Yeşlmnmççcn"ereepim>zlbir-m yay tutturdukfoh2>a>v k-ciftci/6-ne-kunlstugun-deglne-klkir-sem_ ildigan-onimli9"87/ 22.03.2010dNh2>a>v k-ciftci/6-dunya-kakiem_>-gunune-evet_ma-kakie-kiyasismasina-h yi29"86Ga 15.03.2010dDünya Kaknnm_> GününikEvet,A Rekaknn kiyasıűmasnıa Harurr.i>h2>a>v k-ciftci/6-riznd"-t06.03.2010dBiznd" ta>v k-ciftci/6-muss"mas-miy>z-yaksa-millarleci-mi8283Ga 05.03.2010dMürlümas mnrurziyaksa Millarleçc mi?i>h2>a>v k-ciftci/6-ikiyu"luaka>i>er8282Ga 07.01.2010lakiyüzlüikişita>v k-ciftci/6-ya-rlkugun-gibiary"uay"ki-gy"unkugun-gibiaol9"81Ga 06.01.2010 Y erlkuğusigibi gö"ün,y"ki gö"ündüğün gibi ol.i>h2>a>v k-ciftci/6-yilse i-ve-biz9"8 h 31.12.2009 YILBAŞI ve BİZi>h2>a>v k-ciftci/6-asure-gunu/27>Ö 25.12.2009 Aşume Günüi>h2>a>v k-ciftci/6-unuturbln-unutulurbun-silen-unutma8278h 23.12.2009 Unuturbln unutulurbun,iblkın unutma…a>v k-ciftci/6-"ciztikarystermedil8277/ 14.12.2009 Aciztik göstermedn l…a>v k-ciftci/6-kotulukoyiligan-ayne i-ise-gul-h-thlak8276Ga 05.12.2009 Kötülük,İyiliğ-guayne z iise Gül-hAhlak...i>h2>a>v k-ciftci/6-gdo-luauruDtehe-keklee8275// 24.10.2009 GDO LU yeRÜNLERE-DİKKAT…a>v k-ciftci/6-gdo-ic-m|kri-riskri-uruDteh"en-cacinon8274h 23.11.2009 GDO İÇERİKLİ RİSKLİ yeRÜNLERDEN KAÇININ…a>v k-ciftci/6-bitki>erin- rle-ve-soyu-degstiriliyds-ulusl">an-geleciga-tehtikine8273Ga 21.11.2009 Bitki>erin urrkı ve soyu değ-ştiriliyds. Ulusl">ın geleciğ- tehtikine…a>v k-ciftci/6-rabbim>z-ve-biz9"72Ga 18.11.2009 Rabbim>z ve Biz…a>v k-ciftci/6-cagan-vese i-bhnci>tik8271Ga 11.11.2009 Çaıne vese ı BENCİLLİK…a>v k-ciftci/6-namaz-ki>mayasl">827 h 28.10.2009 Namazukı>mayasl">…a>v k-ciftci/6-domuz-gribi/26>Ö 26.10.2009 Domuz gribii>h2>a>v k-ciftci/6-vayabeurneaka/268h 29.10.2009 Vay belinikki…a>v k-ciftci/6-oluakalp>erin-nirils">r/267/ 14.10.2009 Ölüikalp>erininirils">r…a>v k-ciftci/6-namazua-se l"ya=im-soze8266Ga 07.10.2009 Namaza seşl"ya=nmsöze…a>v k-ciftci/6-rasazanki-y"ucetutnsc8265// 04.09.2009 Rasazanki y"uç tutnsc…a>v k-ciftci/6-ya-rab-affet8264h 05.08.2009 Y eRab! Affeti>h2>a>v k-ciftci/6- eyim-r"miyeciksin8263Ga 27.07.2009 Neyim” demiyeciksin.“i>h2>a>v k-ciftci/6-sevki-dinim-biliramsin8262Ga 04.05.2009 Sevki denimlbilir misin?i>h2>a>v k-ciftci/6-bagami -"kiylarin-secim-zaf-m|8261Ga 31.03.2009 Baınm ız Akiyların SeçimlZAFER’İa>h2>a>v k-ciftci/6-olum-sonrs i-gelen-deger-muhsin-yariccoglu8"6 h 28.03.2009 Ölümsonrs ı gelesineğ-m ...(Muhsin Y rn cz oğlu)a>h2>a>v k-ciftci/6-secimin-rt.kri-s">k->i/25>Ö 22.03.2009 Seçim-gurt.kriuse>k->i…a>v k-ciftci/6-cikho-err07.03.2009 Cikho eyr gerdi…a>v k-ciftci/6-mubar8257/ 02.06.2011 Mübar!foh2>a>v k-ciftci/6-ya-resulu llh/256Ga 17.04.2009 Y eResulu llha>h2>a>v k-ciftci/6-bagami -"kiylar-"cik-ft=kua-dake/255// 02.03.2009 Baınm ız Akiylar açıc ft=kua yade…a>v k-ciftci/6-arincin-arkasindile-yu"ammikr27.02.2009 Aan nç’ın arkasındile, yül mimikra>v k-ciftci/6-davosa-ba sekan-tayyib-erdogln-damgasine-vurdu/252Ga 30.01.2009 Davos’aasşsekan Tayyib Erdoğ"e damgasını vurdua>h2>a>v k-ciftci/6-buyui-ihecm" -sansactin-cikac i-isim-ftkibaba8251Ga 26.01.2009 Bürük ihecm" Slndıctin çıcac i isim Flkıbabaa>h2>a>v k-ciftci/6-gazzine-a"> kes-sagyunsa825 h 21.01.2009 zetze’"erAteşkes s"ğl"ndı.i>h2>a>v k-ciftci/6-stD-evet-s"n824>Ö 07.01.2009 SEN!kEvet, Sena>h2>a>v k-ciftci/6-bir-soykirim-i>k-naror-falistinke/248h 04.01.2009 Bir oykı>n mçşl-naror Falistin’"ea>h2>a>v k-ciftci/6-hic>i-yilse i-muharr"ma yi/247/ 30.12.2008 Hic>i rurrbişz , Muharr"m tyz !foh2>a>v k-ciftci/6-vale-ve-i ine-eaksiztik/246/ 11.11.2008 Vali ve eşinikeaksızslk…a>v k-ciftci/6-faecm"etuz-zeh>a8245// 14.10.2008 Flnım"etül-zeh>aa>h2>a>v k-ciftci/6-evl-necik-erk06.10.2008 Evl-necik erkh2>a>v k-ciftci/6-ydsumu-saze-ait8243Ga 15.09.2008 Ydsumu i e aita>h2>a>v k-ciftci/6-haccin-farillec8242Ga 17.07.2008 Hacc’ın farilleca>h2>a>v k-ciftci/6-ikireciteh-ve-cahilll 8241Ga 16.07.2008 İkireciteh ve Cahilll …a>v k-ciftci/6-ki on-em>i-degsmez9"4 h 15.07.2008 Dinon em>i değ-şmeza>h2>a>v k-ciftci/6-ikireciteh-ve-yoniticcll 823>Ö 14.07.2008 İkireciteh ve Yyaiticcll …a>v k-ciftci/6-kakir-geci i8"38h 14.09.2009 “Kakir Geci i”i>h2>a>v k-ciftci/6-ofke-3/237/ 11.07.2008 ÖFKE -3a>h2>a>v k-ciftci/6-ofke-2/236/ 10.07.2008 ÖFKE 2a>h2>a>v k-ciftci/6-ofke-1/235// 09.07.2008 ÖFKE --1a>h2>a>v k-ciftci/6-irer"m>z-ve-biz9"34h 04.07.2008 İrer"m>zlve Biza>h2>a>v k-ciftci/6-mubar8233Ga 03.07.2008 Mübar!foh2>a>v k-ciftci/6-kursein-isiganda8232Ga 30.06.2008 Kus’an’ın ıűnınnda…a>v k-ciftci/6-ilk-polis-"> kilaecein-kurulusu-10-nc8231Ga 09.04.2008lank rtlis teşkilaeınıe luruluşu 10nea>h2>a>v k-ciftci/6-kukturumuzne-nevruz-bty>_m>823 h 21.03.2008 Kültü"ümüzne Nevruz sey>_mıa>h2>a>v k-ciftci/6-ba ortuye-yi il-isik-ama/22>Ö 04.02.2008 sşö"tüyeayeşil ıűnk “ama”i>h2>a>v k-ciftci/6-tv-btgamliliganda-ead-safead yiz9"28h 03.12.2007 TV seınmslslınndakead s"fead yıza>h2>a>v k-ciftci/6-siirterle-sevgili-peygamr-mim>zsa"9"27/ 06.10.2007 Şiirterle Sevgili Peygamr-mim>z(sa")a>h2>a>v k-ciftci/6-siirterle-peygamr-m-ef06.11.2007 Şiirterle Peygamr-m Efh2>a>v k-ciftci/6-eaksiztik-daunke-egilmiyceiz9"25// 29.10.2007 HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ.i>h2>a>v k-ciftci/6-olum-gerciga9"24h 24.10.2007 ÖLÜM GERÇEĞİa>h2>a>v k-ciftci/6-" llh-dystlari-rasazanlari-ne il-geci29"23Ga 15.10.2007 A llh dystları Rasazanları mesnl geçira>h2>a>v k-ciftci/6-za=im-ve-mazlum9"22Ga 19.09.2007 Za=imlve mazluma>h2>a>v k-ciftci/6-akil-dusun>tim9"21Ga 11.05.2007 ADİL DÜŞÜNELİM.i>h2>a>v k-ciftci/6-lermas"ya-donin-cumhurblskenliga9"2 h 04.03.2007 Karmaşlya Döain Cumhurblşkenllına>h2>a>v k-ciftci/6-ufucti-kur ilik-v">821>Ö 29.03.2007 Ufucti lur ilıc v">.i>h2>a>v k-ciftci/6-bhn-evlakimi-ne-ccllyr<-buyuttum9"05// 16.02.2015 B"n evlaknmı me çillyr< bürüttüm…a>v k-ciftci/6-blnliurf"-iccn-4-yilki-400-peoj"9"0 h 10.06.2011 Şenllurf"ççcn 4 rurrki 400 peoj"…a>v k-ciftci/6-bhn-ve-b"n819>Ö 03.09.2011 Senlve Bena>h2>a>v k-ciftci/6-s"m>r">-kakie-eaklari-ill-ilgili-olunca8198h 18.01.2012 Sem>r">ekaknn eakları ill ilgili olunca…a>v k-ciftci/6-ki kir-ni il- setismasi-ve-cm"mabetracillr8197/ 08.02.2012-DİNDAR NESİL TARTIŞMASI VElaMAM HATİPLİLER…a>v k-ciftci/6-r-maatakensaline-dolu-yat_msc8196Ga 03.07.2012 B"maat Kansali’ni dolulyaşlmaka>h2>a>v k-ciftci/6->_mazana yiein-r-mikhoiei-yat_ya=im8195// 23.07.2012 Rasazan tyz nln r-mikhoieilyaşlya=nma>h2>a>v k-ciftci/6-surrn-em>r"-erdoglnin-ky"usalari-seyanarlmaliysa8194h 19.10.2012 Sarurn Em>r" Erdoğ"e’ın ky"usaları seyanirlmalıykn…a>v k-ciftci/6-isl"mki-kakin8193Ga 15.10.2012 İsl"m’ki kaknna>h2>a>v k-ciftci/6-erkti-28192Ga 17.10.2012 Erkti (2)a>h2>a>v k-ciftci/6-kakinlarin-yaretrlisi-3/191Ga 18.11.2012 Kakurnlarınlyaretslşz i(3)a>h2>a>v k-ciftci/6-oyi-es-mutuuluktur-4/19 h 19.10.2012 İyi eş mutuuluktur (4)a>h2>a>v k-ciftci/6-kakinin-cieada81>>Ö 30.10.2012 Kakurnurn cieadıa>h2>a>v k-ciftci/6-kocsein-saee-aykiri-em>rtera81>8h 31.10.2012 Kocseurn saee tykı>n em>rteraa>h2>a>v k-ciftci/6-esindhn-i n-a>mac8187/ 01.11.2012 Eşin"en i ndtsmaka>h2>a>v k-ciftci/6-kakinlarin-hn-lstuDteh-8186/ 03.11.2012 Kakurnlarınlen ürtüDteh-a>h2>a>v k-ciftci/6-faecm"etuz-zeh>a8185// 06.11.2012 Flnım"etül-Zeh>a:a>h2>a>v k-ciftci/6-saeke-krlaylik-ve-pentolon-giymec8184h 07.11.2012 Daekeekulaylıc ve pentolon giymeca>h2>a>v k-ciftci/6-kakinlarin-ca=ismasi8183Ga 16.11.2012 Kakurnlarınlça=nűmasna>h2>a>v k-ciftci/6-kakinlarin-hacci-gienu>r/182Ga 17.11.2012 KakurnlarınlHacci gienu>ra>h2>a>v k-ciftci/6-har_ma-onim-ve"m>mec8181Ga 20.11.2012 Har_ma yaimlve"m>meca>h2>a>v k-ciftci/6-aill-ici-igaecmke-ki-yanlisl">am>z/18 h 24.12.2012-Aill içi eğ-ecmkekkilyanllşl"rımız…a>v k-ciftci/6-bugun-28-subat/17>Ö 28.02.2013 Bugün 28 Şubat…a>v k-ciftci/6-turblicilir-yaresa-m>8178h 02.03.2013 Tü"blilllir Y resa mn?i>h2>a>v k-ciftci/6-dunya- seihaeke-kakin8177/ 05.03.2013 Dünya seihaeke kaknn…a>v k-ciftci/6-isl"mki-kakin8176Ga 06.03.2013 İsl"m’ki kaknn…a>v k-ciftci/6-kakina-sabd07.03.2013 Kakurnakşabda>v k-ciftci/6-baris-surecine-a"ilin-ncftk-tohumuara8174h 10.03.2013 B"rış sü"ecine etsas ncftk tohumuarn…a>v k-ciftci/6-9-yataek yiz9173Ga 13.03.2013 9 YAŞINDAYIZa>h2>a>v k-ciftci/6-okukuarki-kirefet-ozgurlugununa ctiga-ucurumuar8172Ga 04.04.2013 Okukuarkiukırefet yzgürlüğünün açtın uçurumuar…a>v k-ciftci/6-mubar10.05.2013 Mübarh2>a>v k-ciftci/6-za=im-es"kin-zulmu-surir"ein-sineruaraei-asti817 h 12.05.2013 Za=imlEs"k'urn zulmüiSurir"'einusneurruarneur aşta>h2>a>v k-ciftci/6-regaip-geci inon-farillec/16>Ö 14.05.2013 Regaip geci inon farillec…a>v k-ciftci/6-ad lle-ecmsa=i-om">-bile-ad llesiztikle-suclinmistir/168h 04.06.2013 Akille ecmsa=i Öm">lbile td llesiztikle suçlinmışt>.i>h2>a>v k-ciftci/6-ba sekanarlayl">e-dogru-yy"uslama=i/167/ 10.06.2013 sşsekanirlayl">n doğrulyy"uslama=ı.i>h2>a>v k-ciftci/6-dunya-onlarin-ahirle-bizim-olsun/166/ 28.06.2013 Dünya onlarurn ahirlelbizimirlsun...i>h2>a>v k-ciftci/6->_mazanacehenaimdhn-azad- yikir/165// 11.07.2013 Rasazan cehenaimdhn azad tyz kur>.i>h2>a>v k-ciftci/6-k yasilmaz-sac il_>ki-y"uc9164h 17.07.2013 D yasllmazusnc il_>ki Oruç…a>v k-ciftci/6-tzurbuz-y"ucu-">rk-edhnllr8163Ga 30.07.2013 Özürsüz y"ucu terk edhnllr…a>v k-ciftci/6-ytkismadi-ftkibaba-yakismadi/162Ga 13.11.2013 Y kıűmakur Flkıbaba! Y kıűmakura>h2>a>v k-ciftci/6-no-h-muss"maslari/161Ga 30.12.2013 No-h Mürlümasuarn...i>h2>a>v k-ciftci/6-turkir"ein-hn-blsari=i-3b"r16.11.2013 Tü"kir"’nin Enasşarnll 3.B"rh2>a>v k-ciftci/6-blnliurf"ki-secim-s seti-ve"ildi/15>Ö 06.12.2013 Şenllurf"'ki seçimls setl ve"ildi...i>h2>a>v k-ciftci/6-iratallr-ve-cemaatllr8158h 27.12.2013 Siratallrlve cemaatllr…a>v k-ciftci/6->_mazanki-y"ucetutnsc8157/ 09.07.2013 Rasazanki y"uç tutnsc…a>v k-ciftci/6-sizi-giki-tailiecillr-sizi/156/ 26.02.2014 Sizi gid- tailieçillr izi...i>h2>a>v k-ciftci/6-pyst-modern-darbedhn-i llr8155// 26.02.2014 Pyst-Modern Darbedhn i llr...i>h2>a>v k-ciftci/6-kakina-sabd08.03.2014 Kakurn'akşabdh2>a>v k-ciftci/6-tk-pseti-iktikiri-ne-yapti8153Ga 19.03.2014 AK Psetilaktikirl ee yaptn?i>h2>a>v k-ciftci/6-o-nunamuhabetti8152Ga 17.04.2014 O nun muhabettia>h2>a>v k-ciftci/6-ya-resuluulah8151Ga 17.04.2014 Y eResuluulah!foh2>a>v k-ciftci/6-faecm"etu-zeh>a814>Ö 05.07.2014 Flnım"etü-Zeh>aa>h2>a>v k-ciftci/6-oyun-ekm>tedsaee-m>-erdoglna-m>8148h 06.08.2014 O’yun Ekm>tedsae’e mi Erdoğ"e’a mn?i>h2>a>v k-ciftci/6-bhn-terorist-digilim/101Ga 20.01.2015 B"n terö"ist değ-lim..i>h2>a>v k-ciftci/6-iratleci-iratlethn-yaksun-olurbl/98h 17.01.2015 Siratleçc,ibiratlethniyaksun olurbl…a>v k-ciftci/6-yu"unu-ry"m>digam>z-siylh-r-mi=i-kouachi-kurde>k->/81Ga 10.01.2015 Yüzünüigö"mediğ-m>zibirah r-mi=i Kouachi kardeşl-s…a>v k-ciftci/6-mevlid-bir-nirilistir/65// 01.01.2015 Mevlidlbirinirilştir.i>h2>a>v k-ciftci/6-yilin-blsi/62Ga 29.12.2014 Ynl(urn) seşn…a>v k-ciftci/6-muss"maslari-tekfir-edhnllr847/ 20.12.2014 Mürlümasuarn tekfir edhnllr…a>v k-ciftci/6-ortadoguakan-agliyds/44h 17.12.2014 Ortadoğu kan ağlırora>h2>a>v k-ciftci/6-ize-cki-sey-birakiyy"us/36/ 15.12.2014 Sizl ikilşey bur> kıyy"us…a>SON DAKİKA HABERLER8hSuruç'ta trafik kazası: 1 ylü
 • 13:21a>strong> | 8urf"ki-yapilin-ya"imimuar-niriye-gieec8205>6/Urf"'ki yapllinlyat>ımuar eeriye gieti
 • 13:20a>strong> | 8esnafa-lsta=ikamujde>c8205>5//Esnafa 'lsta=ıc' müjde>c
 • 12:50a>strong> | iz-kalmasa8205>2Gasşkan Çifeçi Mustafa'eurn çağrısnei se>iz kalmasa>a
 • 12:48a>strong> | 8eyyubir"dhn-emuak-ve-cevhe-ve"gisi-duyurunu8205>1GaEyrübir"’khniEmuaklve Çevhe Ve"gisi Duyurunua>a
 • SağeReklam 1Ga      <ua>a       </div <div cliss=ÇOK OKUNAN HABERLER OLAY’a hniiyi tas">n m ydülü n m ydülü/ a>a
 • sşkan Çifeçi, “Şenllurf"Faskoslve Algllirua yöaitirspen> a
 • Cel" Çifeçi ASML’kh gelesek btzulmasl (VİDEO)a>spen> a
 • k-k-lisi inke-hiyeclici-blslingic/19902Ga Öz-h Cel" Çifeçi Anadolu Sağlık Me>k-k Lisi i'ekeehiyeclicl bşlingıça>spen> k-k Lisi i'ekeehiyeclicl bşlingıç/ a>a
 • HDPlvekilleri hunumetilbiecrdia>spen> WEB TVa>a tüm videolira>a
   _mı" href="http://www.blnliurf"rlay.com/webtv/haber/30-agustos-zaf-m-sey>_mi/33G target="_blink"> 30 Ağustos Zeferasy>_mıa>spen> a>a
  • B kın tavşlnlar mesnl yavrularınl s ilıyy"a>spen> a>a
  • Kutsa= Mekanlar mesnl temi llnaror a>spen> a>a
  • Kak"r Karta= - Hasrleinl- Y ndı Göalüma>spen> a>a
  FOTO GALERİa>a tüm g" eri era>a
  • "mary"lntuk-rle-son-buldu/32G target="_blink"> spen> a>a
  • spen> a>a
  • spen> a>a
  • target="_blink"> spen> a>a
  • spen> a>a
  • cilci-birlcikapatlicsei/26/ target="_blink"> spen> a>a
  • spen> a>a
  • spen> a>a
  • spen>
    Aei Sarfaa>a
   • a
   • a fa-lg/ Vizyaadtkilera>a
   • Gazete Manşeeleria>a
   Gen>tasğlentllira>h5>
  • FirmaeRehberia>a
  • Seri ilanuara>a
  • Oyun Oynaa>a
  • Köşe Yazaruara>a
  • a
  • Siteee Eklea>a
  Sarfauara>h5>
 • Ankeelera>a
 • İlleşim Bilgileria>a
 • a
 • a
 • Haber Katery"ileria>h5>
 • >ÖZEL HABERa>a
 • ŞANLIURFAa>a
 • BÖLGEa>a
 • a
 • 81GaEKONOMİa>a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • EĞİTİMa>a
 • a
 • a>a a>a
  spen> Yazllım: Oaimsoft Bilşima>ai>spen>
  ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/jquery.waypoints.min.js/ type="text/javasc>ipt/a>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/sticky.min.js/ type="text/javasc>ipt/a>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/jcarouselcite_1.0.1.min.js/ type="text/javasc>ipt/a>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/jquery.bxslidlr.min.js/ type="text/javasc>ipt/a>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/function.min.js/ type="text/javasc>ipt/a>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/jquery.peettyPhoto.js/ type="text/javasc>ipt/ charset="utf-8hi>sc>ipt> ipt src="http://www.blnliurf"rlay.com/issets/fronteed/js/jquery-confirm.min.js/ type="text/javasc>ipt/ charset="utf-8hi>sc>ipt> ipt type="text/javasc>ipt/ src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4ec66ed818 3c35d"dtsync="tsynchi>sc>ipt> ipt type="text/javasc>ipt/> $(function () { $("#top").click(function () { // Sarfamızı kaykıracskkrlanikod burasıkır. $("html,body").stop().seimate({ sc>okuTop: " h }, 50 ); }); }); $(wiekow).sc>oku(function () { var u"unluk = $(document).sc>okuTop(); if (u"unluk > 300) $("#top").f"keIn(50 ); else { $("#top").f"keOut(50 ); } }); ipt> ipt> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAeilyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createEript','https://www.google-lnalytics.com/lnalytics.js','ga'); ga('create', 'UA-79239534-1', 'auto'); ga('seed', 'p"geview'); ipt>