BEYAZGÜL

ŞANLIURFA MERKEZ İLÇELERDE KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMAN ALIM İŞİ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

0

ŞANLIURFA MERKEZ İLÇELERDE KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMAN ALIM İŞİ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU  VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA MERKEZ İLÇELERDE KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMAN ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                  :2016/228682

1-İdarenin

a) Adresi                                          :Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 35

                                                         63300 Esentepe KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası            :4143185948 - 4143185808

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

A) Niteliği, türü ve miktarı                 :25 KALEM ŞANLIURFA MERKEZ İLÇELERDE          

                                                          KULLANILMAK   ÜZERE BETON ELEMAN ALIM İŞİ

                                                          Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                          bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri                                    :Malzemeler ŞUSKİ ye bağlı bey kapısı bakım onarım

                                                          sahasına İdarece gösterilecek yere uygun bir şekilde stok  

                                                          edilecektir.

 

c) Teslim tarihi                                   :YÜKLENİCİ, MALZEMELERİ ŞUSKİ AMBAR VE  

                                                           DEPOLARINA 150 GÜN İÇERİSİNDE İDARENİN UYGUN

                                                           GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA PEYDER PEY VE TÜMÜNÜ

                                                           NAKLİYE VE İSTİF DAHİL TESLİM EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                :Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35

                                                            63300 Esentepe - HALİLİYE / ŞANLIURFA

 

b) Tarihi ve saati                                 :13.07.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe - HALİLİYE / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe - HALİLİYE / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Basın Ş.URFA ILN00367501


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER