99 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

0

99 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

99 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                            : 2016/331225

1-İdarenin

a) Adresi                                                 : HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ

                                                                 MARDİN YOLU ÜZERİ 63100 REFAHİYE MAH.

                                                                 HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası                    : 4143444165 - 4143444169

c) Elektronik Posta Adresi                     : aliinci663@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 99 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                         : HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

                                                                 HASTANESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA

c) Teslim tarihi                                       : Yapılacak sözleşmeden itibaren başlanır ve Peyder pey

                                                                12 ayda teslim alınır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

                                                                HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

                                                                Osmanbey Kampüsü-ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                                    : 23.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN SUT KODU VE SUT FİYATI AYRI LİSTE HALİNDE İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

2-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN NUMUNELER İHALEDEN ÖNCE TESLİM EDİLMELİ VE İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

3-NUMUNE VERMEYEN FİRMALAR ÜRÜNLE İLGİLİ BROŞÜR VE KATALOĞU İHALE DOSYASINDA SUNMAK ZORUNDADIR.

4- 2. VE 3. MADDELERDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN LİSTE OLUŞTURULACAK VE İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- Osmanbey Kampüsü-ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

 

ILN00420747


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER