20’ NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP EKMEK PİŞİRME FIRINI SATIN ALINACAKTIR

0

20’ NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA  ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP EKMEK PİŞİRME FIRINI SATIN ALINACAKTIR
  • 08-06-2016 08:35

ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP EKMEK PİŞİRME FIRINI ALIMI Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 : 2016/189882

1-İdarenin

a) Adresi                                      : 20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

                                                      BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası        : 4143167384 (Dahili:3021) - 4143143392

c) Elektronik Posta Adresi           : yirmizhtug_ihkom63@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP EKMEK PİŞİRME FIRINI 3 (ÜÇ)

                                                   ADET  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                              : Satın alınacak ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP EKMEK PİŞİRME

                                                    FIRINLARI; 1 Adet Yüzbaşı Ali Saip URSAVAŞ Kışlası ŞANLIURFA,

                                                    1 Adet 1'inci Hd.Tb.1'inci Hd.Bl.K.lığı Ceylanpınar/ŞANLIURFA 1

                                                    Adet 1'inci Hd.Tb.K.lığı Viranşehir/ŞANLIURFA'ya teslim edilecektir.

                                                    Fırınların teslim edileceği yerde bulunan eski fırının sökülmesi,

                                                     söküldüğü yerden bina dışına çıkartılması ve yerine yeni fırının

                                                     monte edilmesi, fırının çalışır vaziyette teslimi yüklenici tarafından

                                                     sağlanacaktır.

c) Teslim tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden ilk günden itibaren 30

                                                     (Otuz) takvim günü içerisinde idari şartname ve sözleşmede

                                                      belirtilen hususlar çerçevesinde teslim edilecektir. Taahhüt edilen

                                                      malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat,

                                                      tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme

                                                      cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip

                                                      eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34.1.      

                                                       maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde

                                                        yapılır.

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                            : 20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                            : 24.06.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20'nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Koms. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20'nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Koms. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

 

ILN00356329


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

EN ÇOK ÇALIŞAN ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ HANGİSİ